Změna velikosti písma

Počasí

Sobota Zataženo 4/1 °C
Neděle Polojasno 3/-1 °C
Pondělí Skoro jasno 1/-1 °C
Úterý Jasno 0/-4 °C

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Dobrná

2. Důvod a způsob založení

Obec Dobrná (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

viz Zastupitelé obce

Seznam organizací:
Knihovna

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Dobrná
  Dobrná 26
  407 41 Dobrná

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Dobrná
  Dobrná 26
  407 41 Dobrná

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí  8:00 - 12:00 (přítomen starosta) 14:00 - 17:00 (přítomen starosta)
  středa  8:00 - 12:00 (přítomen starosta) 14:00 - 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 412 514 370
  mobilní telefon: 727 889 660

 • 4.5 Čísla faxu

   -

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  obec-dobrna.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  starosta@obec-dobrna.cz Starosta Petr Dvorský

 • 4.9 ID datové schránky

  im9b8pj

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 927189339/0800 (ČS), 94-610431/0710 (Česká národní banka - k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí)

6. IČ

00555975

7. DIČ

CZ00555975

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

viz Poskytování informací, příjem podání

10. Příjem žádostí a dalších podání

viz Poskytování informací, příjem podání

11. Opravné prostředky

viz Poskytování informací, příjem podání

12. Formuláře

viz Poskytování informací, příjem podání

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb. za rok 2019.pdf
Výroční práva obce za rok 2018 dle zákona 106/1999.pdf

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Poskytnuté informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: